Zaken

Image description

Hieronder volgt een handgreep uit zaken waaraan Arno werkt dan wel recentelijk heeft gewerkt.

Ondernemingsrecht

- Uitkoop van medeaandeelhouder in sportbedrijf actief in de opbouw en exploitatie van een videodatabase voor analysedoeleinden
- MBO van multichannelplatform voor online business en marketing
- Koop en verkoop van MKB-bedrijven, waaronder golfbanen.
- Het sluiten van een joint venture overeenkomst tussen partijen actief in de entertainment industrie.


Vastgoed

- De aankoop, herontwikkeling en realisatie van maatschappelijk vastgoed.
- De omzetting van huur naar erfpacht van een grote golfbaanexploitatie in het oosten van Nederland.
- Het procederen in een bouwgeschil inzake geleverde wanprestatie van een aannemer (12.000 m2 kantoorruimte).


Sport

- Het adviseren van een branchevereniging in de sport inzake het vastleggen van best practices.
- Het adviseren van een start up in de kartsport inzake de inrichting en organisatie van de onderneming en het sluiten van contracten met coureurs en sponsoren.
- Het bijstaan van een eredivisie Rugbyclub bij een geschil met de Rugbybond.
- Advisering inzake de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van sportaccommodaties